INICIAR SESSIÓ
LEGALITAT, TERMES I CONDICIONS
Propietari del lloc web:

El propietari d'aquest lloc web és:

TRICRIC
NIF: G-67170019
Correu: tricricllica@gmail.com


Acceptació de tèrmes:

La visita o accés a aquest lloc web exigeix l'acceptació dels termes i condicions d'ús que es troben vigents a cada moment i poden ser consultats en la pestanya corresponent.

Els presents termes i condicions poden canviar en qualsevol moment sense previ avís, és responsabilitat del visitant o usuari conèixer i complir els que a cada moment es trobin vigents.

El visitant i/o usuari es compromet i obliga així mateix a respectar i seguir els presents termes i condicions.


Sobre el lloc web:

La pàgina web es gestiona per alguns usuaris que disposen de privilegis especials (Administradors) i que són membres de Tricric.

La pàgina web proporciona de forma gratuïta, sense cap mena de contraprestació monetària ni material, als seus visitants i usuaris informació de les diferents activitats que dinamitza Tricric i algunes altres coses que l'equip de Tricric consideri adequat per a la seva audiència (joves del municipi entre 12 i 30 anys principalment).

Algunes activitats requereixen d'inscripció prévia, que pot fer-se a través del lloc web, i/o de cost per part dels participants (en principi monetari).

En utilitzar Tricric vostè accepta el fet que els administradors es reserven el dret a modificar o suspendre les pàgines disponibles, tot o part del lloc web, a esborrar o a modificar de forma temporal o definitiva les dades que vostè hagi ofert, proporcionat o enviat en qualsevol moment, sense avís i sense cap mena de responsabilitat envers els usuaris o visitants. D'aquesta forma ni Tricric ni els administradors tindran cap responsabilitat per l'esborrat o modificació d'informacions, fallades en el seu emmagatzematge, inexactitud dels continguts i altres circumstàncies relatives a la informació o els continguts proporcionat per o allotjat en aquesta web.

Així mateix Tricric, el seu propietari i els administradors es reserven el dret a bloquejar comptes d'usuari, impedir la creació de nous comptes d'usuari (a través de qualsevol mitjà o filtre tècnic) o bloquejar l'accés a la totalitat o part dels continguts per a determinats usuaris, grups d'usuaris o des de determinades ubicacions geogràfiques.

Tricric es reserva el dret a revelar a les autoritats competents la informació que sigui necessària per a complir amb tota llei, reglament, procés legal o sol·licitud governamental aplicable.

L'usuari i/o visitant es compromet a ser previngut amb l'ús d'aquesta web, especialment a l'hora de facilitar a través del lloc web informació que identifiqui, o pogués ser utilitzada per a identificar, a ell mateix personalment o a qualsevol dels seus coneguts i/o familiars. Tricric li recomana que en cap cas faciliti a través del lloc web informació com l'avantdita.


Publicació i/o enviament de continguts a Tricric:

A l'efecte d'aquest apartat es considerarà contingut qualsevol informació, comentari o document.

Accepta concedir a Tricric drets i llicència a tot el món, sense limitació sobre l'ús comercial, perpètua, no exclusiva i sense percebre contraprestació (incloent per drets d'autor, per qualsevol dret moral o per qualsevol altre tipus de dret) per a usar, mostrar, reproduir, modificar, adaptar, publicar, distribuir, representar, promocionar, arxivar, traduir, crear recopilacions i treballs derivats d'aquest contingut, íntegrament o en part. Aquesta llicència s'aplicarà a qualsevol via, mitjà, o tecnologia coneguda o desenvolupada posteriorment. Accepta, i es dóna per assabentat, que Tricric té el dret (però no l'obligació), a la seva única discreció, de negar-se a publicar o impedir l'accés a qualsevol contingut ofert per vostè en qualsevol moment i per qualsevol raó, avisant-li o no. Es responsabilitza de les seves pròpies opinions i enviaments així com de la legalitat i licitud dels mateixos conforme a la legislació vigent.


Responsabilitat de l'usuari:

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels seus continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, per la qual cosa l'usuari haurà d'abstenir-se de fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i/o dels continguts.

El propietari del lloc web no es fa responsable d'aquelles altres dades, llocs web o arxius als quals sigui possible accedir a través d'enllaços (links) disponibles entre els seus continguts, emparats pel Dret a la Llibertat d'Expressió i Informació, atès que aquestes pàgines o arxius objecte d'enllaç són responsabilitat dels seus respectius titulars. Tricric, per tant, ni aproven, ni fan seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts, dades i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a Tricric. En el cas que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que s'impossibiliti l'accés a aquests, o s'hagués declarat l'existència de la lesió, i es notifiqui a Tricric expressament la corresponent resolució, els enllaços que s'indiquin serien immediatament retirats.

En cas de registrar-se, l'usuari es compromet a custodiar i mantenir la confidencialitat de la seva contrasenya, responsabilitzant-se per l'ús i totes les activitats realitzades en el lloc web realitzades utilitzant o emparant-se en aquest compte. No es permet la cessió ni el préstec de comptes d'usuari ni l'ús de les mateixes per ningú diferent del seu titular original.

L'usuari o visitant es compromet a informar el propietari del lloc web immediatament de qualsevol ús no autoritzat de comptes o una altra infracció de seguretat de la qual tingui coneixement o notícia.


Renúncia de garanties:

Tricric no ofereix garanties, explícites o implícites, sobre la no interrupció d'accés a la web; sobre la falta d'errors, la puntualitat, la seguretat, la precisió, la veracitat, la correcció, la utilitat i la confiança del lloc web ni de cap dels continguts així com sobre la necessitat que qualsevol dels seus continguts pugui considerar-se segur en qualsevol dels sentits del terme.

Vostè entén i accepta que Tricric no proporciona consell professional de cap mena a través d'aquest lloc web i que l'ús de qualsevol informació aliena a Tricric aquí publicada és només sota el seu propi risc.


Exempció de responsabilitat:

L'usuari o visitant entén explícitament i accepta que Tricric no serà responsable de cap mal directe, indirecte, subsidiari, extraordinari, accidental, incidental, crític o amb compensacions exemplars incloent, però no limitat a, danys per la pèrdua de beneficis, dades o altres pèrdues tangibles i intangibles (s'hagi notificat o no la possibilitat d'aquestes pèrdues) derivats o com a conseqüència de:

L'ús o impossibilitat d'ús del lloc web. L'ús de qualsevol informació continguda, proporcionada o enllaçada pel lloc web. Operacions realitzades en o a través del lloc web. Un accés no autoritzat. L'alteració o intercepció de transmissions de dades. Declaracions i/o conductes d'usuaris, administradors i visitants en el lloc web. El contingut que es troba enllaçat o al qual es proporcionen hipervincles. Qualsevol altre assumpte relatiu al lloc web.


Privacitat:

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tracte de Dades Personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les vostres dades de caràcter personal s'incorporessin a l'arxiu de Usuaris de Tricric, del qual és responsable la Associació Juvenil Tricric i seran objecte de tracte per a la gestió de les diferents activitats i funcionis de l'Associació en què es participi; no seran cedits a personis físiques i jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment o si no l'autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-vos al correu electrònic tricricllica@gmail.com.

Tricric es reserva el dret a utilitzar qualsevol dada proporcionada per l'usuari en el moment del registre o que es derivi del seu ús del lloc web o de l'enviament de continguts en cas de ser requerit legalment per una autoritat oficial competent.

Tricric i els seus administradors recopilen, o poden recopilar, i utilitzen, o poden utilitzar, dades derivades de l'ús del lloc web emprant qualsevol mitjà tècnic al seu abast. Aquestes dades podran ser utilitzats amb finalitats estadístics, per a millorar el servei, per a complir amb la legislació vigent i/o per a comprovar el compliment de les normes o de les presents condicions d'ús.

L'usuari pel fet de registrar-se autoritza a Tricric i als seus administradors a contactar amb ell, mitjançant l'adreça de correu electrònic especificat en el registre o el telèfon indicat en l'àrea d'usuari o en la inscripció d'alguna activitat, per a qualsevol assumpte relacionat amb el lloc web o l'activitat.


Cookies:

Què són les cookies?
Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu dispositiu (ordinador, tablet, mòbil) en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació i la usabilitat de les pàgines que ajudi a millorar la seva funcionalitat, aparença o els serveis oferts.

Tricric utilitza en el seu lloc web les cookies per a oferir serveis expressament sol·licitats per l'usuari: són estrictament necessàries i en ser desactivades poden perjudicar el correcte funcionament dels continguts i serveis de la web.

Quins tipus de cookies utilitza Tricric?
Estat de la sessió: Aquestes cookies guarden la informació necessària durant la sessió i els canvis relacionats amb ella, i també determinen si estàs registrat o no en la web.

Com puc configurar les meves cookies?
Com a usuari, pots triar quines cookies vols que funcionin en aquest lloc o bé bloquejar-les o deshabilitar-les per complet. Sigui com sigui la teva decisió, podràs continuar navegant en la web, si bé alguns dels seus serveis seran més limitats, perjudicant amb això la qualitat de la visita.
Per a configurar les cookies hauràs de buscar com fer-ho en la informació del teu navegador.

Tricric pot contenir vincles (hipervincles) o enllaços a llocs web de tercers. Els llocs enllaçats no estan sota el control de Tricric, per la qual cosa no és responsable del, sense limitació a, contingut, opinions, termes d'ús o enllaços que al seu torn continguin, incloent sense limitació qualsevol canvi en aquests, cap dels llocs web que es trobin enllaçats des de Tricric. Els responsables del contingut d'aquests llocs són els seus respectius titulars i/o propietaris.

Tricric i els seus administradors no són responsables de la difusió per web ni cap altre tipus de transmissió rebuda des de qualsevol lloc que es trobi enllaçat, ni tampoc és responsable del funcionament d'aquests. La inclusió de qualsevol d'ells no implica aprovació per part ni de Tricric ni dels seus administradors del lloc enllaçat ni cap associació amb els seus operadors. És la seva responsabilitat revisar i complir les declaracions de privacitat i les condicions d'ús exposades en els llocs enllaçats.

Qualsevol tracte amb tercers inclosos en Tricric, o la participació en promocions, inclosa el lliurament i/o el pagament per béns i serveis, i qualsevol altre terme, condició, garantia o representació associats amb aquests tractes o promocions, són exclusivament entre vostè i tercers. Tricric i els seus administradors no seran responsables de cap part d'aquests tractes o promocions, encara quan en ells s'inclogui la imatge de Tricric o dels seus administradors fins i tot si es publicita o proporciona informació sobre els mateixos en Tricric.


Jurisdicció competent i altres consideracions legals:

Pel simple fet d'utilitzar aquest lloc web vostè està acceptant els presents termes i condicions d'ús, en cas contrari haurà d'abandonar immediatament el lloc web.

L'usuari o visitant declara ser major d'edat o comptar amb l'autorització dels seus pares o tutors legals (segons correspongui) per a visitar aquest lloc web. Tricric i els seus administradors no poden no obstant això garantir i/o comprovar l'edat dels visitants i/o usuaris, si en alguna ocasió, algun menor d'edat utilitza el lloc sense autorització i/o supervisió dels seus pares o tutors, el lloc web i el seu propietari es deslliguen de tota obligació o responsabilitat.

La persona que ingressi al lloc el fa sota la seva pròpia responsabilitat i deslliga de tota obligació i responsabilitat a Tricric i als administradors que participen directament en el lloc web.

El present document queda subjecte a l'Ordenament Jurídic espanyol, sotmetent-se el visitant o usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, als Jutjats i Tribunals de Madrid (Espanya).

Si alguna disposició d'aquest document resultés invàlida, inaplicable o nul·la, això no suposarà que tal invalidesa, inaplicabilitat o nul·litat afecti la resta de les disposicions.