INICIAR SESSIÓROOM ESCAPE - CAN MALÉ

PARTICIPANTS:

➢ L'activitat està dirigida a totes les edats, però recomanem un mínim de 12 anys.

➢ Per a poder participar cal inscripció prèvia, que es pot fer a través del formulari d’inscripció que es troba aquí, que romandrà actiu entre els dies 1 i 25 de Març. Places limitades a 0 persones per grup (pot variar el nombre de persones en cada grup).

➢ Per a poder participar a l'activitat s'haurà d'efectuar un donatiu de 5€ per persona a algun dels membres de Tricric. Ens podràs trobar al lloc i l'hora especificades a la pestanya informació de l'activitat.

➢ Durant l’activitat es poden pendre fotos i vídeos, per tant, si ets major d'edat, ens dones el teu consentiment per pendre fotos i vídeos on hi surtis.

➢ Al cas de ser menor, ens hauras de portar una autorització de participació i drets d'imatge signada per el teu pare, mare o tutor/a legal. El document es troba a la pestanya menors.

➢ No es pot fer ús de dispositius externs a l'activitat durant el transcurs de la mateixa.

➢ En tot moment hi haurà una webcam i uns micros per poder monitoritzar l'activitat des del punt de control dels organitzadors.

➢ Queda totalment prohibit sortir del perímetre de l'activitat i accedir a llocs que no siguin de la mateixa (tals com propietats privades, vehícles, sales, etc...)

➢ Ens dones el teu consentiment per rebre missatges de correu electrònic o per telèfon (whatsapp, telegram, SMS, etc ...) només sobre la mateixa activitat.

➢ L’activitat es realitzarà durant el dia o els dies especificats a la pestanya informació de l'activitat.

➢ Queden totalment prohibides qualsevol tipus d’agressions, tant físiques (incloses les accions de defensar, placar, carregar o similars) com verbals.

➢ Totes les persones participants hauran de seguir las indicacions dels organitzadors.

➢ Per raons de seguretat, no està permès l’ús d’armes (ni tan sols de joguina) ni qualsevol tipus de vehicle.

➢ Queda prohibit el consum d’alcohol i/o drogues durant l’activitat, les persones que mostrin símptomes podran ser expulsades.

➢ La participació a l’activitat comporta la total acceptació de les normes aquí presents.

ORGANITZADORS:

➢ L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol eventualitat no contemplada en la present normativa.

➢ En el cas de no complir-se aquestes normes, l’organització es reserva el dret d’expulsió de l’activitat, que comporta que no es tingui dret al premi ni es retornin els diners del donatiu, en cas d'haver-n'hi.